Închide fereastra
 

Consiliul Local al Municipiului Deva
Direcţia Publică Locală de Evidenţa Persoanelor şi Stare Civilă

     
   
   
   
 
ACTE NECESARE
 
Pentru transcrierea certificatelor de stare civilă cu privire la programarea online în vederea transcrierii certificatelor de stare civilă privind cetățenii din Republica Moldova și Ucraina  care au redobândit sau cărora li s-a acordat cetăţenia română în temeiul art. 10 şi 11 din Legea nr. 21/1991 a cetăţeniei române (**republicată**) şi care nu au avut niciodată domiciliul în România
 
 
TRANSCRIERE CERTIFICAT DE  NAŞTERE
În cazul persoanelor cu vârsta peste 18 ani, care au redobândit cetăţenia română, dosarul de transcriere va cuprinde următoarele documente:
 • cerere tip (poate fi descărcată aici sau se primeşte la ghişeu);
 • declaraţie din partea titularului sau reprezentantului legal, că nu mai există un alt act transcris/înscris sau reconstituit;(poate fi descărcată aici sau se primeşte la ghişeu);
 • dovada redobândirii cetăţeniei române (certificat de cetăţenie) original şi fotocopie;
 • certificatul de naştere în original şi fotocopie;
 • traducerea legalizată a certificatului de naştere (dacă nu este în limba română);
 • cartea de identitate şi paşaportul solicitantului, emise de autorităţile străine – originale şi fotocopii;
 • traducerile legalizate a cărții de identitate și a pașaportului, (dacă nu sunt în limba română).
 
În cazul minorilor care nu au împlinit 14 ani şi sunt trecuţi în certificatul de cetăţenie al părinţilor, dosarul de transcriere va cuprinde următoarele acte:
 • dovada redobândirii cetăţeniei române (certificat de cetăţenie), în care să fie specificat numele minorului precum şi data naşterii acestuia) original şi fotocopie;
 • certificat de naştere pentru minor în original şi fotocopie (tradus și  legalizat dacă nu este în limba română);
 • certificatele de naştere, cărţile de identitate şi paşapoartele părinţilor, original şi fotocopie; (traduse și  legalizate dacă nu sunt în limba română);
 • certificatul de căsătorie al părinţilor (dacă este cazul) original şi fotocopie (traduse și  legalizate dacă nu sunt în limba română) ;
 • declarația autentificată de un notar public al celuilalt părinte cu privire la acordul dat de către acesta privind  transcrierea certificatul de naștere străin al minorului de către celălalt părinte ( tradus și legalizat,  dacă nu este în limba română);
Minorii care au vârsta cuprinsă între 14 şi 18 ani depun cererea de transcriere și în nume propriu, asistat de unul dintre părinţi, după caz, de tutore prezentând şi actul de identitate emis de autorităţile străine, în original şi fotocopie.
 
TRANSCRIERE CERTIFICAT  DE CĂSĂTORIE
 • cerere tip (poate fi descărcată aici sau se primeşte la ghişeu);
 • declaraţie din partea titularului sau reprezentantului legal, că nu mai există un alt act transcris/înscris sau reconstituit;(poate fi descărcată aici sau se primeşte la ghişeu);
 • dovada redobândirii cetăţeniei române (certificat de cetăţenie) original şi fotocopie;
 • certificat de căsătorie în original şi fotocopie (tradus și legalizat dacă nu este în limba română) ;
 • cărţile de identitate şi paşapoartele soţilor emise de autorităţile străine – originale şi fotocopii (traduse și  legalizate dacă nu sunt în limba română) ;
 • declaraţie autentificată de un notar public al celuilat soț în cazul în care nu deține pașaport moldovenesc/ucrainean (tradus și legalizat dacă nu este în limba română) ;
 • declaraţie autentificată de un notar public privind numele de familie al soţilor, purtat în timpul căsătoriei, dacă acest aspect nu rezultă din certificatul de căsătorie (tradus și legalizat dacă nu este în limba română).
 
Toate documentele depuse ( cereri, declaraţii ) vor fi semnate doar în faţa ofiţerului de stare civilă, în ghişeu.
 
Traducerile şi legalizările actelor de stare civilă emise de autorităţile străine pot fi efectuate şi în România.
 
 
 
   
Login Copyright 2018 D.P.L.E.P.S.C. Deva - Toate drepturile rezervate.