Consiliul Local al Municipiului Deva
Serviciul Public Local de Evidenţa Persoanelor şi Stare Civilă

TRANSCRIERE ACTE DE STARE CIVILĂ (NAŞTERE, CĂSĂTORIE)
PENTRU CETĂŢENII DIN REPUBLICA MOLDOVA ŞI UCRAINA
Revenire
      
               Vă informăm cu privire la faptul că în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 50 din 18 ianuarie 2018 a fost publicată Legea nr. 14/12.01.2018 pentru aprobarea O.U.G. nr. 33/2016, pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind actele de stare civilă şi actele de identitate ale cetăţenilor români, act normativ care a intrat în vigoare la data de 21.01.2018.
              În referire la dispoziţiile prevăzute de art. 41 alin.(5^1) din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, modificată şi completată prin Legea nr. 14/2018, se precizează că ,, transcrierea certificatelor/extraselor de stare civilă/extraselor multilingve ale actelor de stare civilă privind cetăţenii care au redobândit sau cărora li s-a acordat cetăţenia română în temeiul art. 10 şi art. 11 din Legea nr. 21/1991 republicată cu modificările şi completările ulterioare şi care nu au avut niciodată domiciliul în România, se face în termen de 60 de zile de la depunerea cererii, după cum urmează:
  • cu aprobarea primarilor sectoarelor municipiului Bucureşti şi cu avizul prealabil al şefilor serviciilor publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor ale sectoarelor municipiului Bucureşti;
  • cu aprobarea primarilor municipiilor reşedinţă de judeţ şi cu avizul prealabil al şefilor serviciilor publice comunitare judeţene de evidenţă a persoanelor.”
            Pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor legale mai sus-menţionate, Serviciul Public Local de Evidenţa a Persoanelor şi Stare Civilă Deva – Compartimentul de Stare Civilă vă pune la dispoziţie toate informaţiile necesare în vederea depunerii cererii de transcriere precum şi aplicaţia online de programare.
  1. REGULAMENT privind activitatea de transcriere a certificatelor de stare civilă de stare civilă, privind persoanele care au redobândit cetăţenia română şi nu au avut niciodată domiciliul în România - aici
  2. PRECIZĂRI IMPORTANTE - aici
  3. ACTE NECESARE - aici
  4. CERERI - download aici
Revenire
Regulament
PRECIZĂRI IMPORTANTE
ACTE NECESARE
CERERI
Înainte de a vă programa online, vă rugăm să citiţi cu atenţie REGULAMENTUL şi ACTELE NECESARE de mai sus.
Programare On-line
Copyright 2018 S.P.L.E.P.S.C. Deva - Toate drepturile rezervate.

www.2as.ro